دسته
- رامين : روحانيان آيت اللهي مآل يزدي نژاد ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
هيئت و هيئت داري در شهريزد
قلم ما
آراس
شهر اسلامي( عليرضا آيت اللهيalireza ayatollai
- ورود به بهره وري در سرزمين اسلامي ايران ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi
- سند آبي ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد
نفوذ معماري اسلامي در مارسي (به فرانسه )
عليرضا آيت اللهي ( تحليل اقتصادي - اجتماعي )
عليرضا آيت اللهي ( ادبي )
) شناخت مردم ايران ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat
- نسب نامه دودمان آيت اللهي يزدي (عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi
آمايش سرزمين ؛ ساماندهي كشور عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
آمايش سرزمين ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
- جغرافيا و آمايش ( عليرضا آيت اللهي ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement
amenagement du territoireساماندهي ( آمايش) سرزمين
مبنا ( آمايش شهري)alireza ayatollahi عليرضاآيت اللهي
تماشا : تعاون.مشاركت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا
انسانشناسي ، مردم شناسي و فرهنگ شناسي ايران بزرگ ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi
خاطرات آقا ميرزا جواد آيت اللهي ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
- مقتبسات : مطالعات قرآني ، تحقيقات برنامه و بهره وري سرزمين. تهران . ايران ( عليرضا آيت اللهي alireza
بررسي هاي آمايشي مديريت و برنامه ريزي استراتژيك ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
مبتني :مردم شناسي . باستانشناسي . تاريخ . ناحيه يزد
سازمان.مديريت.نظارت.كشوري.برنامه و بودجهalireza ayatollahi )
- يزدنما( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
- يزدنما( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi (
شعرنو
- شعر آ ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
آيت يزد ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
- گام نخست شاعر ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! .
شاعران پارسي زبان
شعرناب
شهر من تهران ، شعر من تهران ( عليرضا آيت اللهي alireza ayatollahi )
عليرضا آيت اللهي ( ادبي )
عليرضا آيت اللهي ( تحليل اقتصادي - اجتماعي )
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14836
تعداد نوشته ها : 40
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem248

الگوي توسعه و پيشرفت اسلامي قبل از هرچيز ميبايست مبتني بر جهان بيني اسلامي بوده باشد .

اسلام قبل از هرچيز يك « جهان بيني » است و حكومت يا به بهنرين وجه و عبارت امروزي خود « مديريت دولتي نوين » نيز در نخستين گام خود مبتني بر برنامه ريزي ، و هربرنامه اي نيز مبتني بر مرام و مسلك ، يا در واقع نوعي « جهان بيني » است .

جهان بيني حكومت يا مديريت كشور قبل از همه در « ميثاق » افراد « خليفة الله » با يكديگر به صورتي كتبي و مدوٌن يا همان قوانين و مقرراتي است كه به نام « قانون اساسي » مدون مي شود ؛ و به ويژه در مقدمه آن متجلي مي گردد

الگويپيشرفت و توسعه اسلامي از زمان انقلاب اسلامي ، توسط ملٌت ايران انتخاب شده و در بيش از ثلث قرن مورد تائيد و تاكيد مردم ايران قرار گرفته است .

آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل از همه و سرلوحه قرار گرفته است عبارتي است حاكي از « توحيد » و توصيفات مربوط به آن :

اين توحيد چون از قرآن مجيد مي آيد خود حاكي از « نبوٌت » و با قيد « رحيم » خود متوجه « معاد» مي شود

و آنگاه با آيه اي از قرآن كريم اين ميثاق ملٌي را شروع مي كند :

 «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

سوره حديد . آيه 25   

بنام خداي بخشاينده مهربان . ما پيامبر ايمان را با دليل هاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و تراز را نيز نازل كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند . -X